U bent in de wondere wereld van de Siberische Kat en
de point variant de Neva Masquerade
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Overweging vr aanschaf van een kitten
Waar koopt u een kitten

 

Voor u een kitten aanschaft is het misschien handig om onderstaande overweging eens na te lezen om u zelf een beeld te vormen over waar u een kitten wilt aanschaffen. Let wel: dit is onze menig maar kan voor u een eye opener zijn.

Het is zeer belangrijk om bij een serieuze fokker te kopen, die zich met het ras bezig houdt en daarmee zeer begaan is en weet waarmee die bezig is. Niet alleen voor u zelf maar zeker ook voor het ras. Vraag rustig om de testresultaten van de betreffende ouders in te mogen zien. Bekijk de stambomen en neem van ons aan: een siberische kat ZONDER stamboom is GEEN siberische kat, al lijkt hij of zij erop qua uiterlijk, qua innerlijk is het niet hetzelfde!

Wij hopen dat de siberische kat geen mode ras gaat worden en daardoor in handen valt van de zgn broodfokkers, bij andere rassen hebben wij gezien wat voor narigheid dit met zich meebrengt (vele nare ziekten, onhandelbare dieren enz.).
U als koper kunt een steentje bijdragen om alleen dieren te kopen met stamboom, de testresultaten te bekijken van de ouder dieren, eventueel ook de behaalde titels op de show,  te kijken hoe de dieren gehouden worden, of de dieren samen gehouden worden (en niet in groepjes omdat dat qua karakters niet gaat), is de fokker bij zijn dieren betrokken, heeft hij veel tijd te spenderen aan zijn dieren, hoe zitten de dekkaters (hebben ze voldoende ruimte ter beschikking, kunnen zij overdag naar buiten/binnen als ze dat willen), hoe zijn ze gehuisvesd? 

Natuurlijk is elk kitten schattig! Maar als u zo’n kitten koopt bij een cattery waar u zelf eigenlijk geen goed gevoel bij hebt of dat u zo’n kitten koopt omdat u hem een beter leven gunt als daar waar hij nu is sta er dan wel bij stil dat U juist zulke fokkers in stand houdt! Want zou u en iedereen daar geen kitten kopen dan stopt zo’n fokker snel! Dus koop aub nooit een kitten uit medelijden: Daar wordt u niet beter van maar heel veel andere dieren ook niet (want u redt 1 dier maar de fokker gaat door).

Het loont zich  de moeite om even te wachten tot dat een goede fokker kittens beschikbaar heeft. Het is soms naar om te moeten constateren dat als mensen een nieuwe auto willen ze soms maanden bezig zijn voordat ze de juiste keus gemaakt hebben en dat als ze een nieuw huisgenootje willen soms liever gisteren als vandaag er een willen hebben, snel beslissen (omdat het kitten zooooo leuk is) en niet kunnen/ willen wachten (terwijl een zwangerschap zelfs 9 maanden duurt en een kitten al met 13 weken weg mag)........ De voorpret (wachttijd) is ook hier belangrijk. De voorbereiding, het wachten, af en toe naar de fokker om te kijken enz. Maakt hier de band ook alleen maar sterker en steviger. 

Fokker of vermeerderaar?

Dit is een onderwerp dat ons nauw aan het hart ligt, omdat wij van mening zijn dat men katten fokken moet overlaten aan mensen die er verstand van hebben en met hart en ziel van hun katten houden en zich met “total commitment” inzetten voor het welzijn van een ras.
Een fokker bepaald de toekomst van het ras, m.a.w. het voortbestaan!
Een serieuze fokker heeft het beeld van de ideale raskat voor ogen en tracht dat door bewust berekende combinaties van katers en poezen in zijn cattery te bereiken. Hij zou zich mogelijk de gelukkigste mens van de wereld voelen als elk nest uit alleen maar wereldkampioenen zou bestaan. Dit kan niet, maar het blijft een feit dat wanneer men er naar streeft om alleen maar uitstekende katten met hoge kwaliteit en uit gezonde bloedlijnen met goede karakters te gebruiken de resultaten komen en het niveau van de cattery met rasse schreden omhoog gaat.

De echte , serieuze fokker streeft naar verbetering van gezondheid en rastype. Een fokker gaat uit van bepaalde gegevens, welke in combinatie met zijn ervaring tot het gewenste resultaat moet leiden. Uit de stambomen van de katten kan hij lezen wie hun ouders en grootouders zijn. En welke ouder/ grootouder de goede fokzuivere elementen bezit om daar weer goede eigenschappen uit te verkrijgen.
Hij combineert deze gegevens met wat hij uit ervaring weet van de voorouders; hoe ze eruit zien; wat hun speciale pluspunten en fouten zijn; uit welke stam ze voortkomen, hoe het staat met de gezondheid van de voorouders, dit zijn allemaal gegevens die men moet weten voor allereerst men overweegt een nest te gaan fokken, ten minste als men er naar streeft goed te gaan fokken.

Fokken van katten is heel iets anders dan het produceren van kittens. Er moet bijvoorbeeld bij de keuze van de ouderdieren gelet worden op het voorkomen van erfelijke aandoeningen, op de karakters van die ouderdieren en zelfs of ze qua uiterlijk voldoen aan het beeld dat past bij het ras. De kittens moeten goed "gesocialiseerd worden", ze moeten de juiste medische (voor)zorg krijgen en ze moeten op een verantwoorde wijze gevoed worden.
Een verantwoorde fokker is dagelijks, gedurende 12 tot 14 weken, heel intensief bezig met de kittens.

Het fokken van raskatten is een serieuze zaak, een hele klus en veel meer dan het bij elkaar brengen van een krolse poes en een open kater en het krijgen van een nestje. Het verlangt van de fokker een boel kennis en inzicht, kennis over de kat, kennis van de genetica, kennis van de rasstandaard, het goed kunnen lezen en interpreteren van de stambomen, kennis over de verschillende lijnen die er zijn, medische kennis over de kat, de voortplanting. Kennis om de juiste selectie te kunnen maken.

Het zorgvuldig uitkiezen en aanschaffen van de juiste fokdieren vergt een zeer goed inzicht, een heleboel tijd en meestal een boel geld. Een fokker streeft er naar om gezonde typevolle dieren te fokken met een fijn karakter n (heel belangrijk) met een zo groot mogelijke genetische diversiteit. Juist dit laatste is zeer belangrijk voor de gezondheid van de dieren.

Door deze diversiteit te verkrijgen is het voor de fokker zaak om verschillende dieren te hebben met zoveel mogelijk verschillende genetische diversiteit om daarmee de juiste combinaties te maken. Voor de fokker is het niet interessant om vele keren dezelfde combinaties te herhalen (lees dezelfde poes en kater meerdere nesten met elkaar te laten krijgen) omdat dit niets toevoegt aan de genetische diversiteit.

Een fokker is meestal zuinig met uit dekkingen verlenen van zijn katers en bekijkt dat zeer kritisch zelf is hij ook spaarzaam met het laten dekken van de kater bij eigen poezen. Een kater zou in een jaar tijd wel honderden nakomelingen kunnen produceren bij verschillende poezen.

Een genetisch defect/ aandoening kan soms na jaren pas zichtbaar worden en wat als nu net die mooie kater die overal voor nakomelingen heeft gezorgd behept blijkt te zijn met zo'n defect?

Een fokker streeft er naar het ras te verbeteren daarbij hun van oorsprong natuurlijke schoonheid niet uit het oog verliezen.

Een fokker neemt geen enkel nest zomaar er is vooraf een plan gemaakt en de fokker weet bij elk nest wat zijn doel is en wat hij hiermee beoogt. Vaak zal hij een dier uit dat nest houden om daar weer verder zijn lijnen mee uit te breiden. Vaak plant een fokker al enige jaren vooruit, het zgn fokplan.

Voor een fokker is het heel belangrijk dat zijn dieren in topconditie verkeren dus is alleen het allerbeste goed genoeg voor zijn dieren. Omdat hij alleen zeer sociale dieren wil fokken heeft hij dan ook alleen dieren die heel sociaal zijn en die allemaal in harmonie met elkaar, met hun mensen n eventueel andere dieren kunnen samen leven.

Bovenal houdt de fokker van zijn dieren en staan zij op de eerste plaats.

Een fokker fokt niet voor de verkoop van de kittens dus voor hem is het niet belangrijk om met een moederpoes zoveel mogelijk nestjes te produceren. Vaak krijgen de poezen maar een paar nestjes in hun leven en vaak met een tussenperiode van zo'n 1 1/2 jaar zodat de moederpoes lekker weer bij kan tanken na 14 weken van zorgzaamheid. Rond de leeftijd van 1 1/2 tot 2 jaar krijgt de poes haar eerste nest.

Een fokker laat zijn fokdieren geregeld medisch keuren en onderzoeken omdat hij de vinger aan de pols wil houden.

Een fokker is zeer begaan en betrokken met zijn kittens, ze worden heel goed begeleid en gesocialiseerd. De kittens blijven ten minste 13 weken bij hun moeder. Het spreekt voor zich dat de kittens opgroeien in de woonkamer maar daarmee ben je er nog lang niet, de kittens hebben veel meer nodig om uit te groeien naar sociale probleemloze dieren.

Net als de volwassen dieren krijgen de kittens alleen het beste voer, de beste zorg, ze worden regelmatig ontwormd met de juiste middelen van de dierenarts. Ze worden twee keer ingent, nagekeken door de dierenarts en krijgen een micro chip en bezitten naast een zeer goede stamboom een europees paspoort.

Een fokker is zeer selectief als het om het plaatsen van zijn kittens gaat het is dan ook niet vanzelfsprekend dat u er zo maar een van hem kunt kopen.

Een fokker bezoekt regelmatig een kattenshow, niet alleen voor de keuring van zijn dieren maar ook om met keurmeesters, liefhebbers en andere fokkers van gedachten te wisselen over het ras, om zo op de hoogte te blijven en ook hier van te leren.

Een fokker staat nooit stil en is telkens bezig met verwerven van (nieuwe) kennis omtrent zijn ras, het fokken en de gezondheid van raskatten.

Een fokker staat u, indien gewenst, ook na afgaven van een kitten met raad en daad ter zijde en de verantwoording naar het dier toe houdt voor hem niet op bij afgaven van het dier.

Een fokker heeft bepaalde verplichtingen ten opzichte van u en het aangekochte dier maar ook u heeft bepaalde verplichtingen ten opzichte van het dier en de fokker. Deze worden in een contractje vastgelegd zodat er geen onduidelijkheden kunnen ontstaan. En ook hier staat altijd het welzijn van het dier en het ras voor op.

Uit bovenstaande blijkt dat het fokken van raskatten een zeer serieuze aangelegenheid is. En wil men het goed doen een zeer tijdrovende hobby.

Wij kunnen ons dan ook niet indenken hoe het mogelijk is om een nest 13 weken groot te brengen (socialiseren, opserveren, laten wennen aan geluiden enz. enz.) indien men daarnaast een fulltime baan bezit.


Broodfokker

Een broodfokker is een informele term voor een fokker die dieren fokt met als voornaamste doel geld te verdienen, en het welzijn van de dieren ondergeschikt stelt aan de economische belangen. In de praktijk betreft het meestal jonge honden puppy's) en katten (kittens). Een dergelijke fokker let daarom niet zo op de gezondheid en het karakter van het dier. De dieren groeien niet op in een huiselijke omgeving, maar eerder in een hok of kooi.

Er wordt vaak geen stamboom bijgehouden en er komt met regelmaat inteelt voor: er wordt niet gelet op erfelijke ziektes of afwijkingen. Jonge dieren worden meestal niet gesocialiseerd en in sommige gevallen ook niet zindelijk gemaakt. Dit heeft tot gevolg dat ernstige lichamelijke afwijkingen en gedragsstoornissen kunnen ontstaan. Ook ontworming en andere parasietenwerende middelen worden soms te lang en niet zelden geheel onthouden, wat de gezondheid, in het bijzonder de gesteldheid van organen (afhankelijk van de parasiet) en het immuunsysteem verzwakt.

Broodfokken kent verschillende gradaties, maar wordt over het algemeen als beschouwd. Voor de koper is de aanschaf van het dier niet zelden een geval van 'goedkoop is duurkoop': de aanschafprijs van het dier is niet hoog maar de schade die de lichamelijke, genetische of geestelijke afwijkingen aanrichten kan behoorlijk in de papieren lopen als deze medisch moeten worden behandeld. 

De kleine vermeerderaar:

Een kleine vermeerderaar neemt vaak nestjes “voor het leuk” (zoals ze zelf vaak zeggen).
Ze weten meestal niet zoveel van de genetica en houden zich niet bezig met de genetische diversiteit van het ras. Ze bezoeken niet of niet vaak met hun dieren een show. Ze hebben zeker het beste voor met hun dier en zullen er alles aan doen om kittens en ouderdieren liefdevol te laten opgroeien. Hebben vaak een paar poezen en meestal 1 kater.
Ze herhalen de combinaties vaak (dus nemen telkens hun kater voor hun poezen en repeteren deze nesten). Dit voegt aan de genetische diversiteit van het ras niet veel toe. Ze zijn meestal er begaan met hun dieren.

Een grote vermeerderaar:

Een groter vermeerderaar heeft meer dieren en soms ook meerdere rassen. Hij weet niet veel van de genetica enz. Hij haalt het maximum aantal nesten uit zijn poes (3 nesten in de 2 jaar) en hecht meer waarde aan de verkoop dan aan het ras. Ze handhaven de minimum regels van de vereniging. Hij is niet kritisch naar waar zijn nageslacht naar toe gaat. Hij stelt zijn katers zeer graag ter beschikking aan poezendames en is hierin ook niet erg selectief. Het ziet er naar uit dat geld hier een belangrijke rol speelt.

  

2011 - 2012 Siberische Kat Info, Bianca van Lith

 

 

 

 

Copyright 2012 Siberische Kat Info. All Rights Reserved. Disclaimer