U bent in de wondere wereld van de Siberische Kat en
de point variant de Neva Masquerade
 
 

 

 

 

 Home  

Voorwoord      
Alles over de
      Siberische Kat &
      Neva Masquerade
Wat zijn de kosten van
      een kitten voor een
      serieuze fokker
 Informatie

       -Voor Fokkers 

       -Voor Kittenkopers
      
-
Diverse informatie
     
 - Kattenvoeding

Gezondheid/Ziekte

Pawpeds
Genetica
Show
Links
Foto's van de kleuren
      en de variaties
Films
Wist u dat
Disclaimer
Siberische Kat Kittens
      Te Koop.nl

 

 

 

 

 

 De Siberische Katten & Neva Masquerade
informatie site
  

 

Voorwoord

Een beetje geschiedenis over het ontstaan van deze informatieve site voordat we aan het serieuzere werk beginnen.

In 2006 kwam de Siberische Kat op mijn pad. Ik fokte voor mijn Siberische Kattenavontuur de Ragdoll. Door collega-fokkers die beide rassen fokte, ben ik besmet geraakt met het Siberische Kattenrasvirus. Ik ben toen over gegaan tot het fokken van de Siberische kat. Echter informatie over het ras was erg moeilijk te vinden en zo is het idee geboren om de Siberische kattenclub te stichten. Begin 2007 was de geboorte van deze eerste Siberische Kattenclub, en dan ook maar gelijk internationaal. Dit was belangrijk voor de onder andere de genenspreiding en de band tussen de fokkers. Door de grote internationale bekendheid die de club kreeg werd het werk wel erg veel voor één persoon. Ik heb toen besloten, in overleg met diverse mensen, om een Stichting te starten om zodoende het werk te kunnen verdelen. Deze mensen waren onder andere dierenartsen, homeopaten, een laboratorium, voedings- en gedrags-deskundigen, therapeuten en fokkers. Velen van deze zijn ook bij de Stichting aangesloten geweest. Op 22 oktober 2010 is zo de Siberische Katten Stichting “On Behalf of The Siberian Cats” opgericht, door ondertekening bij de notaris, dus allemaal heel officieel. Het was voor ons een prachtige dag na heel wat maanden hard werken. In deze maanden hebben wij getracht de stichting zo volledig mogelijk te maken en goed na te denken over hoe wij de stichting vorm wilden geven. Echter toen begonnen mijn gezondheidsproblemen serieuzere vormen aan te nemen en helaas heb ik in juli 2012 de beslissing kracht bijgezet om de Stichting op te heffen. Wat mij heel veel verdriet en een gevoel van ‘in de steek laten’ heeft gegeven. Om toch niet al het werk wat wij in de voorgaande jaren verricht teniet te doen heb ik besloten om een informatie website te laten bestaan waar ik nog regelmatig aanpassingen zal doen. De voornoemde deskundigen zoals de dierenartsen en de therapeuten zullen mij hierin nog steeds blijven ondersteunen en ook voor aanvullingen op de website blijven zorgen.  

Door gerichte voorlichting over het houden en fokken van het kattenras de Siberische Kat en point variant de Neva Masquerade, wil ik toch mijn steentje bij blijven dragen aan een gezonde en sterke raskat met het geliefde karakter. 

Het doel van deze website is:

·         het bevorderen van verantwoord fokken van de Siberische Kat en de
    point variant de Neva Masquerade. 

·         De kwaliteit van het ras te beschermen en te verbeteren.

·         Het behouden van het ras zoals hij van nature is ontstaan. 

·         Zoveel mogelijk kennis van ziekten en/of genetische afwijkingen, zoals
    bijvoorbeeld HCM, PKD, FIP etc., bespreekbaar te maken zodat hier
    openheid over kan ontstaan.

·         Het bevorderen van het welzijn en de gezondheid van de Siberische kat
    en het streven naar begrip en waardering voor dit bijzondere ras.

·         Om een samenhorigheidsgevoel te creëren onder de fokkers.

·         De kittenkopers zoveel mogelijk te informeren over wat er bij het fokken
    en kopen van een raskat komt kijken.

De website:
Ik onderhoud de website om onze kennis te delen op het gebied van de gezondheid , rasstandaard, gedrag en het houden en fokken van deze katten.
Maar zo zult u ook veel informatieve teksten tegen komen, die bedoeld zijn voor de fokkers van dit ras of voor (aspirant) kittenkopers en derden. Wilt u een tekst van mij gebruiken, over het algemeen geen probleem maar geef dit even bij mij aan.

Opmerking voor (aspirant) kittenkopers: lees ook eens de artikelen voor de fokkers. Zo zult u bijvoorbeeld eerder zien dat katten ergens wel of niet op de juiste manier gehouden worden, of eerder inzien hoeveel inzet een fokker toont om zijn katten op de juiste manier te houden. 

De website zal voortdurend in ontwikkeling zijn. Zo heb ik een team van deskundigen en een netwerk van relaties om mij heen die samen met mij zich zullen blijven inzetten voor ons geliefde ras en natuurlijk de kat in het algemeen.

Wij hebben tenslotte één ding gemeen de liefde voor het Siberische ras.

We nodigen u uit om op onze uitgebreide website rond te kijken.

Zo vinden wij het ook erg belangrijk dat de fokkers gebruik maken van Pawpds.

Deze domeinnaam pawpeds.com  werd in 2000 door Ulrika Olsson geregistreerd, voor toekomstig gebruik als plek om informatie te krijgen over de geschiedenis van raskatten, maar ook om kattenfokkers de noodzaak bij te brengen van genetische diversiteit en hoe de toestand er voor staat in hun ras, bij te brengen, met functies voor berekeningen van het inteeltpercentage en stamboomanalyses. lees hier meer

Zo geef ik ook het advies aan beginnende fokkers om deze cursus van Pawpeds te gaan volgen. Ik heb deze cursus zelf succesvol volbracht. Het kan voor fokkers (zeker voor beginners) van toegevoegde waarde zijn. Cursussen katten- verzorging en kattenfok op het internet
lees hier meer

De vertrouwen in de Stichting wil ik niet beschamen, daarvoor heb ik heb Patty Boonders bereid gevonden om de Kittenafdeling, de Dekkaterlijst en de herplaatsers over te nemen. Dit is in aanpaste vorm gebeurd. Alle abonnees die akkoord zijn gegaan met het Huishoudelijke Reglement van de Stichting zijn gelijk overgegaan naar de website die wij daarvoor ontwikkeld hebben. Dit is op het adres www.siberischekatkittenstekoop.nl. Ik ga ervan uit dat deze service die van de Stichting zal evenaren en jullie tevreden zal stellen. Ik wens Patty heel veel succes bij het klaren van deze klus. Hopelijk zullen jullie haar ondersteunen en haar en mijn vertrouwen in deze website kunnen onderschrijven. Deze service zal nog steeds belangeloos worden geleverd.

 

De Siberische Katten Stichting On Behalf of the Siberian Cats, is opgeheven.
Lees hier alles daarover.

The Siberian Cats Foundation, is lifted. Read here all about it.

 

 

 Copyright 2012 © Siberische Kat Info. All Rights Reserved. Disclaimer