U bent in de wondere wereld van de Siberische Kat en
de point variant de Neva Masquerade
 
 

     

 

Home
Shows 2012
Voor het eerst naar een katten show 
Showen bij een FIFť vereniging
Showen bij een TICA vereniging
Showen bij een
      onafhankelijke
      verenigingen
Voor het eerst naar
      een (onafhankelijke)
      show, hoe werkt
      dat eigenlijk?!
 

Showen bij een onafhankelijke verenigingen

 

Dit zijn onderscheidingen voor showkatten van een erkende kattenrassen volgens de CAC lijst. Onderscheiden worden in volgorde de volgende titels:

Kampioen (CH.)
Internationaal Kampioen (INT.CH.)
Groot Internationaal Kampioen (GR.INT.CH.)
Europees Kampioen (EU.CH.)
Groot Europees Kampioen (GR.EU.CH.)
Wereld Kampioen  

En bij kastraten: ( een kater of poes die niet meer vruchtbaar is, dus geholpen is. Als showkat kan deze niet meer kampioen, maar wel weer premior worden):

Premior (PR.)
Internationaal Premior (INT.PR.)
Groot Internationaal Premior (GR.INT.PR.)
Europees Premior (EU.PR.)
Groot Europees Premior (GR.EU.PR.)
Wereld Premior  

CAC       “Certificat d’Apititude au Championat” oftewel een titel aantekening voor Kampioen, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de open klasse.

CACE      “Certificat d’Apititude au Championat Europeen” oftewel een titel aantekening voor Europees Kampioen, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de Groot Internationaal Kampioensklasse.

CACIB    “Certificat d’Apititude au Championat International de Beaute”  oftewel een titel aantekening voor  International kampioen, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de Kampioensklasse.

CAGCE    “Certificat d’Apititude au Grand Championat Europeen” oftewel een titel aantekening voor groot Europees Kampioen, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de Europees kampioensklasse.

CAGCI     “Certificat d’Apititude au Grand Championat International” oftewel een titel aantekening voor Groot Internationaal Kampioen, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de Internationaal Kampioensklasse.

CACM       “Certificat d’Apititude au Championat du Monde” oftewel een titel aantekening voor Wereld Kampioen, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de Groot Europees Kampioens klasse. Niet alle verenigingen erkennen deze laatste titel.

CAGPI         “Certificat d’Apititude au Grand Premiorat Internationale” oftewel een titel aantekening voor Groot Internationaal Premior, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de Internationaal Premior klasse.

CAGPE        “Certificat d’Apititude au Grand Premiorat Europeen” oftewel een titel aantekening voor Groot Europees Premior, die behaald kan worden door een kat met U-1 in de Europees Premior klasse.

Aantekening  

Positief beoordelingsrapport van een keermeester op een kattenshow die de volwassen kat binnen zijn variŽteit als beste heeft uitgeselecteerd voor een ( of een naast hogere) titel. Voor elke (naast hogere) titel zijn tenminste 3 ( bij de FIFe meer) aantekeningen nodig van verschillende keurmeesters. Bij een beoordeling door toevallig een zelfde keurmeester kan een andere keurmeester bijtekenen.

Keurmeester 

Bevoegde, erkende, gediplomeerde beoordelaar van katten op kattenshows zie NOK. De beoordeling, kwalificatie en classificatie geschiedt op basis van de beschrijving van het ras.

Kwalificatie

Showterm: Onderscheiden worden bij een beoordeling binnen de groep, de volgende Kwalificaties: Goed, Zeergoed en Uitmuntend met bij de volwassen katten mogelijk een aantekening voor een titel.

Goed: Gezond dier, geschrikt als huisdier, niet geschikt voor de show of de fok.

Zeer goed : Gezond dier, Niet Uitmuntende showkwaliteit, slechts geschrikt voor de fok met een zorgvuldig geselecteerde partner.

Uitmuntend ( of Excellent): Het dier is van showkwaliteit en dus geschrikt voor de show (en mogelijk voor de fok) volgens een keurmeester. De beste kat binnen een groep of klasse in een variŽteit kan een U1 krijgen.
Natuurlijk is dit slechts een momentopname, omdat hier alleen het fenotype bekeken wordt. De fokkwaliteit is ook nog afhankelijk van andere eigenschappen, met eigenschappen wordt een genetische factor bedoeld.

U-1: Het dier heeft de kwalificatie uitmuntend en is volgens de keurmeester de beste van de groep of klasse binnen een variŽteit en kan in aanmerking komen voor een aantekening.

De eerstvolgende kat kan U-2 krijgen, dan U-3. De laagst uitmuntend geklasseerde dieren krijgen enkel U

 

Showkat of showkwaliteit 

Op een kattenshow wordt bij de beoordeling een kwalificatie van de kat gemaakt door een keurmeester. Van een kat met de kwalificatie uitmuntend wordt gezegd dat dit dier showkwaliteit bezit. Deze beoordeling is slechts een momentopname van het fenotype en het gedrag. In elk geval mag een showkat geen ernstige fouten vertonen.
Bij een raskat staan de eisen voor het fenotype omschreven in de rasstandaard.

Fokkwalitiet 

Een kat met eigenschappen, die voldoen aan bepaalde eisen, zodat er mee gefokt kan worden. Die eisen zijn naar onze menig in de eerste plaats de goede genetische basis (het genotype), een goede gezondheid, vervolgens een prettig karakte en tenslotte een uiterlijk dat zo goed mogelijk beantwoord aan de rasstandaard. Wat op een kattenshow als fokkwaliteit wordt gekwalificeerd is in feite een momentopname van de showkwaliteit.

Hoeveel certificaten je moet behalen bij de onafhankelijke verenigingen voor een bepaalde titel:

Kampioen: 3 CAC's, behaald bij drie verschillend keurmeesters.

Premior: 3 CAP's, behaald bij drie verschillende keurmeesters.

Internationaal Kampioen: 3 CACIB's, behaald bij tenminste twee verschillende keurmeesters, behaald in tenminste twee verschillende landen.

Internationaal Premior: 3 CAPIB's, behaald bij tenminste twee verschillende keurmeesters, behaald in tenminste twee verschillende landen.

Groot Internationaal Kampioen: 3 CAGCI's, behaald bij drie verschillende keurmeesters, behaald in tenminste twee verschillende landen.

Groot Internationaal Premior: 3 CAGPI's, behaald bij drie verschillende keurmeesters, behaald in tenminste twee verschillende landen.

Europees Kampioen: 3 CACE's, behaald bij drie verschillende keurmeesters, behaald in drie verschillende landen.

Europees Premior: 3 CAPE's, behaald bij drie verschillende keurmeesters, behaald in drie verschillende landen.

Groot Europees Kampioen: 4 CAGCE's, behaald bij vier verschillende keurmeesters, behaald in vier verschillende landen.

Groot Europees Premior: 4 CAGPE's, behaald bij vier verschillende keurmeesters, behaald in vier verschillende landen.

 

Overzicht van verschillende klassen bij open poezen en katers

Determinatieklasse: dit is een (evt. extra) keuring voor als je bijv. twijfelt aan de kleur van je kat. In sommige gevallen is het wel eens moeilijk te bepalen en dan kan de keurmeester je daarbij helpen. Je kat kan dan na determinatie worden gekeurd in de klasse en kleur waarin hij/zij is gedetermineerd.

Nestklasse (U1): Voor nesten met minimaal 3 kittens. De leeftijd moet tussen de 12 (sommige verenigingen 13) en 16 weken liggen. Heb je bijv. een nest van 2 kittens dan moet je deze apart inschrijven in de volgende klasse.

Jeugdklasse 3-6 mnd (U1): Op de dag van de show moet de kat minstens 3 maanden oud zijn en niet ouder dan 6 maanden. 

Jeugdklasse 6-10 mnd (U1): Op de dag van de show moet de kat minstens 6 maanden oud zijn en niet ouder dan 10 maanden.

Onderstaande klassen zijn voor de poezen en katers die nog 'intact' zijn.

 

Open Klasse (CAC): De eerste klasse waarvoor je een volwassen kat (10 maanden of ouder) in kan schrijven.

 

Kampioensklasse (CACIB): De klasse waarin katten die hun Kampioenstitel hebben behaald kunnen worden ingeschreven.

 

Int. Kampioensklasse (CAGCI): De klasse voor de Internationale Kampioenen.

 

Gr.Int.Kampioensklasse (CACE): Dit is de klasse voor de Groot Internationaal Kampioenen.

 

Eur. Kampioensklasse (CAGCE): De klasse voor de Europees Kampioenen.

 

Ereklasse: Dit is voor katten die alle titels al hebben behaald die er te behalen zijn of minimaal een GIC hebben behaald en niet voor hogere titels gaan. De beste kat krijgt de aantekening Beste Ereklasse, de anderen krijgen een oorkonde met de klassering.

 

In tegenstelling tot de andere klassen wordt deze klasse zonder onderscheid naar kleur en geslacht gekeurd. Verder is er alleen een onderverdeling in Langhaar, Halflang haar en Korthaar.  

Bij de keurmeester

Bij de onafhankelijke verenigingen komt de steward met een briefje bij je kooi om je te waarschuwen dat je naar de keurmeester moet.

Er zijn keurmeesters die nog in de leer zijn en nog maar 1 of 2 rassen mogen keuren. Er zijn ook keurmeesters die alle halflangharige rassen mogen keuren en er zijn Allround keurmeesters die alle rassen mogen keuren.

De keurmeester keurt jouw kat aan de hand van een afgesproken standaard. Bij de onafhankelijke verenigingen is dat volgens de NOK standaard.

 

De keurmeester keurt alle katten eerst voor hun titels. Behalve het keurrapport houdt hij/zij ook een lijst bij voor zichzelf. Hierop noteert hij/zij welke katten eventueel voor een nominatie in aanmerking komen en ook welke katten eventueel Beste in VariŽteit kunnen worden. Dus als je kat voor de titel is gekeurd wil dat niet zeggen dat je niet meer bij de keurmeester hoeft terug te komen.

De keurmeester schrijft tijdens de keuring zijn beoordeling op in een keurrapport. De meeste keurmeesters spreken hun beoordeling met je door. De uitslag van de keuring wordt soms meegedeeld, meestal kom je dat pas aan het eind van de show te weten. 

Zijn er meer katten in dezelfde klasse en variŽteit dan zal de keurmeester de katten vergelijken. De kat die het beste aan de standaard voldoet krijgt dan zijn titel. De tweede krijgt dan de beoordeling U2.

Als een keurmeester de kat niet goed genoeg vindt dan kan hij/zij de titel inhouden. de kat krijgt dan bijvoorbeeld een U1 of U i.p.v. bijvoorbeeld een CAC.

De keurmeester mag als er 3 of meer katten in dezelfde kleur zijn een Beste in VariŽteit kiezen. In dit geval worden poezen. katers en kittens met elkaar vergeleken.

De vereniging bepaalt tevens hoeveel katten de keurmeester mag voordragen voor Best in Show. Ook daarvoor kan je bij de keurmeester worden teruggeroepen.

Als een keurmeester binnen een bepaalde leeftijdsgroep geen kat goed genoeg vindt om voor te dragen, dan hoeft hij dat niet te doen.

Als je kat wordt voorgedragen dan wordt je op een gegeven moment weer opgeroepen om je kat "voor te dragen". De katten staan dan in een rij op de arm van hun eigenaar naast elkaar. Deze voordracht gebeurt dus per serie. Bijvoorbeeld eerst alle katers van 3 - 6 maanden.

De keurmeesters lopen dan langs de katten en bekijken ze nog eens goed. Daarna brengen ze schriftelijk hun stem uit. Dit gaat op nummer. De hoofdsteward telt meestal de stemmen en vertelt welke kat mag blijven. Die kat is dan Best in Show in zijn groep.

De BIS van alle groepen strijden dan weer tegen elkaar. Al die Best in Shows worden dan ook weer op een rij gezet en daaruit wordt dan de BOB gekozen (Best of Best). Deze verkiezingen worden gedaan in de groep Langharen, Halflang haren en Kortharen.

Afhankelijk van welke vereniging de show organiseert of vanwege een special voor een ras kan er wel eens een Best in Showserie van een bepaald ras verkozen worden.

Van alle BOB's (Best of Best) wordt er uiteindelijk een BOA (Best Over All) gekozen. Dit gebeurt aan het einde van de show door een keurmeester die All-round is, d.w.z. die alle rassen mag keuren. Bron: Elivagar

Met dank aan cattery van de Moeshoek

  

 

 

Copyright 2012 © Siberische Kat Info. All Rights Reserved. Disclaimer