U bent in de wondere wereld van de Siberische Kat en
de point variant de Neva Masquerade 
 
 

     

 

 

 

 
De Neva Masquerade,
als een zusterras van Siberische Katten

 

 De Neva Masquerade als een zusterras van Siberische Katten

De Internationale Felinologische Federatie (FIFé) heeft besloten om de Neva Masquerade per 1 januari 2009 als voorlopig erkend ras aan te nemen, met EMS code “NEM”.

Er wordt reeds lange tijd waargenomen dat in de nesten van Siberische katten, welke erkend zijn als een natuurlijk ras, van tijd tot tijd witte kittens verschijnen, wiens oren, snuiten, poten en staarten verdonkeren om uiteindelijk in een kleur te veranderen die ‘colourpoint’ heet. Dit verschijnsel werd gedurende de afgelopen jaren meermaals op grote schaal besproken in felinologische kringen, met de bedoeling om het te beschrijven en te classificeren. Er werd tot één slotsom gekomen: Siberische katten moeten in het verleden met colourpoint katten gekruist zijn. Het heeft geen zin om er over te speculeren welk colourpoint ras precies is gekruist met de Siberische katten, want er moeten er minstens een aantal geweest zijn. Deze veronderstelling is gebaseerd op de verscheidenheid van soorten Neva Masquerade katten. Sommigen onder hen gelijken op Persen, andere op de Heilige Birmaan en weer andere op Siamese katten. Ondanks hun verscheidenheid in type, hebben deze quasi-Siberische katten, nu Neva Masquerade genaamd, steeds meer aan populariteit gewonnen, niet alleen in Rusland en Europa, maar ook in de andere werelddelen.

De populatie van de Neva Masquerade katten is onlangs toegenomen, waardoor fokkers de Neva Masquerade katten met elkaar konden paren zonder hoge inteelt. Door hen enkel aan Siberische katten te paren, zit het type van de Neva Masquerade katten in de fase van standaardisering. Een groot aantal fokkers begon eraan te denken om de Neva Masquerade katten volgens Felinologische Federatienormen in te delen. Discussies over Neva Masquerade kittens  Deze foto is van'Katterij Nevartis'de toekomst van de Neva Masquerade katten, brachten niet alleen verschillende suggesties teweeg over hoe deze situatie op te lossen, maar ook een aantal misverstanden. Sommige fokkers promootten het idee om de Neva Masquerade als een apart ras te erkennen, terwijl anderen opteerden voor een ras van specifieke kleurgroepen binnen de Siberische katten. Het eerstgenoemde idee was volgens de FIFé erkenningregels erg moeilijk uit te voeren, en het laatstgenoemde lokt veel openlijke meningsverschillen uit. Aangezien Siberische katten beschouwd worden als een natuurlijk ras, was het idee om een colourpoint groep te erkennen, binnen een classificatie van een natuurlijke kleur, aan de ene kant nogal controversieel. Aan de andere kant, zou het feit van de Neva Masquerade als een nieuw ras te erkennen, van de fokkers vergen dat er stambomen van 5 generaties katten uit verschillende lijnen dienden verstrekt te worden waarvan de voorouders zuiver Neva Masquerade katten zijn.

De Poolse Siberische Katten Club "SIB CAT CLUB", besloot samen met "Neva Masquerade Cats Fan Club", "Nevaclub" een derde optie voor te stellen, die een erkenning inhield van Neva Masquerade katten als een zusterras van de Siberische katten. We wilden tevens de officiële voorstellen van andere landen voorkomen, die er de voorkeur aan gaven om de Neva Masquerade als een kleurgroep binnen de Siberische katten te erkennen.
Rekening houdend met dit alles, besloot de SIB CAT CLUB om een voorstellingsshow te organiseren, die plaatsvond op 15 december 2007 in Warschau tijdens de Internationale Cat Show. De meeste Neva Masquerade katten die voorgesteld werdenCattery Maks Zoya Neva Masquerade poes Noa tijdens de show, kwamen uit Poolse catteries, maar er waren ook Neva Masquerade katten uit Russische catteries, wat een groot plezier was voor ons. Voor de show werden 29 Neva Masquerade katten ingeschreven en 15 van hen werden na zorgvuldige selectie voorgesteld aan leden van de Keurmeesters en Standaard Commissie. 12 katten beschikten over 3 generaties stambomen en 3 katten hadden de volledige 5 generaties stambomen van verschillende lijnen. De FIFé Keurmeester en Standaard Commissie bestond uit Thea Freskovec uit Slovenië, Miriam Klein-Gabbari uit Italië, Satu HÄMÄLÄINEN uit Finland, Steven Jones uit Noorwegen en Marti Peltonen uit Zweden. De controle op de juistheid van de stambomen en fokdocumentatie werd uitgevoerd door Ole Amstrup uit Denemarken die de Fok- en Registratie Commissie vertegenwoordigde. Keurmeesters beoordeelden de voorgestelde katten positief, vooral de tabby’s, maar ook de organisatie van de show en de kwaliteit van de fokdocumenten. Na de show werden we ervan op de hoogte gebracht dat ons voorstel om Neva Masquerade katten te erkennen als een zusterras van de Siberische katten, misschien wel eens zou kunnen worden voorgelegd en besproken worden tijdens de Algemene Vergadering van de FIFé.


De Poolse Felinologische Federatie "Felis Polonia" - FPL, dat ons van meet af aan had gesteund, besloot om het voorstel tijdens de Algemene Vergadering van de FIFé te presenteren. Na de voorbereiding van alle noodzakelijke documenten en het vertalen van ons voorstel in de drie officiële FIFé talen, waren we klaar voor de vergadering. Als specialist in het fokken van Siberische katten, was ik door het bestuur van "Felis Polonia" uitgenodigd om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van de FIFé in mei 2008, die plaatsvond in Smokoviec, Slovakije. Ik werd vergezeld van een paar fokkers van de Neva Masquerade met hun beste katten, die voorgesteld werden aan alle deelnemers van de Algemene Vergadering.
De datum van 30 mei 2008, de tweede dag van de Algemene Vergadering, werd zeer belangrijk voor fokkers van zowel Neva Masquerade als Siberische katten. Op die dag bracht Anna Wilczek, afgevaardigd door "Felis Polonia", ons voorstel naar voren in zeer gevleugelde en overtuigende bewoordingen. Het debat tussen de deelnemers van deNeva Masquerade poes van cattery Afanasi Algemene Vergadering duurde zeer lang. Er werd ook een alternatief voorstel uiteengezet dat het idee ondersteunde van de erkenning van de Neva Masquerade als een kleurgroep van Siberische katten, nader verklaard door de Tsjechische vertegenwoordiger. Ons voorstel en inspanningen werden krachtig gesteund door Ole Amstrup die de Fok- en Registratie Commissie vertegenwoordigde en Thea Freskovec. Hoewel de Tsjechische afgevaardigde zijn voorstel na een fikse uitwisseling van standpunten herriep, waren er ook enkele andere deelnemers die zich tegen de opvatting van de Neva Masquerade als een zusterras verzetten. Dit leidde ertoe dat het resultaat van de stemming tot op het eind heel onzeker was en dat de sfeer van de Algemene Vergadering zeer gespannen was. Het moment van aankondiging van het resultaat van de stemming, door de secretaris van de Algemene Vergadering van de FIFé Eric Reijers was heel bijzonder voor mij, de Poolse delegatie en de kwekers van Neva Masquerade katten die naar Smokoviec gekomen waren om hun katten voor te stellen. Nadat we te weten kwamen dat ons voorstel om de Neva Masquerade katten als een zusterras van de Siberische katten voor een proefperiode te erkennen, door FIFé aanvaard was, begonnen we aan het geluksfestival en de gelukswensen.

De beslissing om Neva Masquerade als een zusterras van de Siberische katten te erkennen met EMS code – NEM, is vanaf 1 januari 2009 van kracht. Het is een groot succes, maar ook een grote uitdaging voor fokkers van beide rassen: Siberen en Neva Masquerade. De proefperiode voor fokkers van Neva Masquerade katten is een testperiode, tijdens dewelke hun inspanningen om NEM katten te ontwikkelen en te standaardiseren onder toezicht en controle zullen staan van felinologisten uit de hele wereld.
Het fokbeleid van Neva Masquerade katten zou moeten worden uitgevoerd volgens de aanbevelingen van de FIFé Commissies die zowel tijdens de show in Warschau als de Algemene Vergadering in Smokoviec aangeduid werden. Neva Masquerade fokkers zouden zich moeten concentreren op de volgende punten:

1. Standaardisatie van het type en de kop volgens een standaard voor Siberische katten
2. Verbetering van de vachtstructuur, aangezien deze bij de meeste Neva Masquerade katten te zacht is
3. De intensivering van de blauwe oogkleur
4. Uitbreiding van de populatie van Neva Masquerade katten in verschillende kleurgroepen

Een van de belangrijkste voorstellen van de FIFé Commissies is die met betrekking tot de regels van de verparing van NEM katten met SIB. 'Zusterrassen' mogen per definitie aan Cattery Maks Zoya Neva Masquerade poes Noaelkaar worden gepaard, maar de regels van de paring worden voor elk geval afzonderlijk vastgesteld.
De Neva Masquerade katten erkennen als een zusterras van Siberische katten, is er zeker op gericht om Neva Masquerade fokkers te helpen in het creëren van één standaard voor NEM katten. Als een natuurlijk ras met een lange geschiedenis, behoeven Siberische katten natuurlijk geen hulp. Hun type is gestandaardiseerd en alom bekend. Daarom lijkt de gebruikmaking van Neva Masquerade katten voor de fok van Siberische katten zinloos.

Vanaf 1 januari 2009 zullen Neva Masquerade (NEM) katten volgens nieuwe regels worden toegelaten om deel te nemen aan FIFé shows. Zij zullen worden voorgesteld in 2 kleurengroepen:

 Groep 1 - alle kleuren zonder wit
 Groep 2 - alle kleuren met wit

Een erkenningprocedure, die dezelfde is voor alle nieuwe rassen, is als volgt: gedurende een proeftermijn, wordt aan katten die proberen om een nieuw ras te worden, enkel toegestaan om “Kampioen / Premior” en “Inter-kampioen / Inter-premior” titels te behalen. Bovendien is het deze katten niet toegestaan om genomineerd te worden voor “Best in Show” wedstrijden.
Wij geloven er sterk in dat Neva Masquerade fokkers hun doelen zullen bereiken om tot een uniforme standaard van NEM katten te komen, door in de komende 2 tot 3 jaren te kiezen voor de beste en meest verstandige oplossingen. Wij, als fokkers van de Siberische kat, zouden hen raad willen geven en te allen tijde willen helpen, wanneer zij onze hulp nodig hebben.

Ik wens alle fokkers van beide rassen SIB en NEM katten al het beste toe voor hun fokprogramma's en een volwaardige erkenning van de NEM katten in de toekomst.

Voorzitter van de "SIB CAT CLUB" in FPL - www.sibcatclub.pl
Jagoda Telega

[Vertaald naar het Nederlands door Geert Coppieters, 'Katterij Nevartis'.. voor Bianca van Lith]  

 

 

 

 

   

 Copyright 2012 © Siberische Kat Info. All Rights Reserved. Disclaimer