U bent in de wondere wereld van de Siberische Kat en
de point variant de Neva Masquerade
 
 

 

 

 

Home
Genetica
Kleurengenetica
Pigmentatie
Vachtkleuren
Vachtpatronen
Kleurmodellen

De basis theorie
Het geslacht
Overzicht
      kleurengenen
Tabby
Rood en tortie
Verdunning
Silver en golden
Wit en witte
      vlekken
Analysen van
      geno/feno typen
 

Analysen van geno/feno typen 
 

 

Model ter analyse van het genotype (welke genen de kat dus mogelijk bezit)

Wanneer je het genotype van een kat wilt vaststellen is het erg belangrijk dat je de kleur kunt determineren, hiervoor verwijs ik naar het kleurmodel. Volg daarna de onderstaande stappen: 

  A-locus: is de kat (genetisch) effen of vertoond hij een duidelijk tabbypatroon?
Wanneer er sprake is van een effen kleur kun je aa in het genotype noteren.
Als de kat een tabbypatroon heeft noteren we A- .
 

   B-locus: welke bruinallelen zijn hier aanwezig?
Genetisch zwarte, blauwe en caramelkleurige katten hebben B-. Huiskatten zijn per definitie BB.
Genetisch chocolate, lilac en taupe zijn b-
Cinnamon, fawn en verbleekt fawn zijn homozygoot blbl
Bij de kleuren rood, crème, apricot en wit is er niks over de bruinallelen te zeggen.
Kijk hiervoor naar voorouders/nageslacht. 

   C-locus: volledig gekleurd of halfalbino?
Katten waarbij de siamese/tonkanese/burmese factor afwezig is -dus alle volledig gekleurde katten- bezitten het gen C.
Siameeskleurige katten zijn cscs, burmeeskleurige cbcb en tonkaneeskleurige cbcs. Check hiervoor het nageslacht en de voorouders voor meer duidelijkheid.

   D-locus: verdund of onverdund?
Katten met de genetische hoofdkleur zwart, chocolate, cinnamon of rood bezitten het dominante gen D. (noteer D-)
Bij de kleuren blauw, lilac, fawn en crème is de kat homozygoot dd.
(Bij caramel, taupe, verbleekt fawn en apricot is ook het dominante Dm gen in het spel, en kun je dd Dm- noteren) 

   I-locus: witte haarbasen of niet?
Genetisch effen katten (die dus geen 'M' op hun voorhoofd hebben) met witte haarbasen zijn smoke en zijn I-
Voor Silver tabbies, Shaded silvers en Chinchilla's geld het zelfde: I-
Bij Shaded Silvers en Chinchilla's is waarschijnlijk ook het Wb gen aanwezig waardoor:  * een Shaded Silver A- I- Wbwb is, * een Chinchilla A- I- WbWb en een * Silver tabby A- I- wbwb.
Let op bij Shaded Golden (A- ii Wbwb) en Golden Chinchilla (A- ii WbWB) is het dominante Inhibitor-gen afwezig!!

   S-locus: helemaal geen witte vlekken, slechts een witte bef, bijna helemaal wit?
Katten zonder witte vlekken zijn homozygoot ss.
Van een witte bef tot bijna de helft wit, is bijna altijd Ss
Katten met overheersend wit zijn meestal homozygoot SS. Let op: beide ouders moeten dan witte vlekken vertonen!!

   W-Locus: wit of niet wit?
Volledig witte katten waarvan minstens één van de ouders ook volledig wit is zijn W-.
Homozygoot WW (let op: beide ouders moeten wit zijn!!!) katten zijn meestal doof, hebben vrijwel altijd blauwe ogen, en geven altijd witte kittens.
Katten die niet volledig wit zijn, bezitten tweemaal het recessieve gen w. Noteer ww. 

  De Tabby-Loci: welk tabby patroon?

   Ticked-Locus: ticked tabby heeft genotype Ta- ..... (overige tabbygenen zijn onbekend -kijk hiervoor naar ouders/nageslacht)
Een niet-ticked tabby -spotted, mackerel en blotched tabby- heeft op deze plaats twee dubbele allelen voor niet-ticked (tata).

   Spotted Locus: spotted tabbies bezitten altijd minstens eenmaal het gen Sp en hebben genotype tata Sp-
Mackerel en Blotched tabbies zijn homozygoot voor het niet-spotted (én niet-ticked) gen : tata spsp

   Mackerel-Locus: mackerel tabbies zijn in het bezit van het dominante gen Mc en hebben genotype: tata Mc- spsp.
Blotched tabbies zijn voor alle drie de tabby-loci homozygoot voor de recessieve allelen: tata mcmc spsp.
Bij een spotted tabby is meestal wel enigszins te achterhalen welke genen hij op de mackerel locus heeft liggen.
Probeer hiervoor te kijken welk patroon -Mackerel of Blotched- door het Sp-gen tot vlekjes wordt gebroken.
Indien bij een spotted het Mc-gen (tata Mc- Sp-) aanwezig is zijn de vlekjes over het algemeen kleiner en lopen in een rechte rij. Is het Mc-afwezig, en wordt het blotched tabbypatroon gebroken (tata mcmc Sp-) dan is de ronde oester van het oorspronkelijke blotched patroon op de flank in de vlekjes terug te zien. 

   De O-locus, het X-chromosoom: rood, tortie of zwart?
Rode en crèmekleurige katers hebben genotype XOY en poezen van deze kleur XOXO.
Tortie poezen, dus lapjes katten en schildpadjes bezitten genotype XOXo. Katers en poezen met een zwarte of daarvan afgeleide (blauw,chocolate, lilac e.d.) kleur hebben genotype XoY of XoXo. 

Als we te maken hebben met een witte kat kan hij/zij cc (albino) , dominant wit (Ww of WW) óf SS onder invloed van veel - - - - - polygenen zijn. Het is verstandig om naar het nageslacht en ouders+nestgenoten te kijken om er achter te komen om welke soort wit het gaat. 

Voorbeeld analysen van het fenotype:

Aan de hand van de volgende voorbeelden zal ik het genotype vast gaan stellen.

  Aa bbl Ccs dd Ii Ss ww tata mcmc spsp XOXo

Als eerst kijken we of W aanwezig is. In dit geval is dat niet zo, dus is de kat niet wit. Dan kijk ik naar de O- allelen, en zie ik dat het moet gaan om een tortie poes. Verders kan ik concluderen dat het gaat om een tabby kat (omdat A aanwezig) in de kleur lilac. Op de plaats van de ‘bruinallelen’ zijn namelijk b (chocolate) en bl (cinnamon) aanwezig, en aangezien b bl domineert, gaat het dus om een chocolate. Maar als ik verder kijk zie ik dat deze poes homozygoot dd is, en wordt chocolate verdund tot lilac. Ook is C aanwezig, hetgeen resulteert in een gepigmenteerd fenotype. Nu is al te zien dat het gaat om een lilac tortie tabby poes. Maar ook I en S zijn aanwezig. Dit betekend dat de poes een silver tabby met wit is. De gradaties zullen niet zo heel erg hoog zijn, omdat ze heterozygoot voor beide allelen is. Op de plaatsen van tabby is geen een dominante allele aanwezig, wat automatisch betekend dat de kat blotched tabby is. Het fenotype van deze poes is: lilac silver tortie tabby blotched met wit. (bicolour)

  AA BB cscs Dd ii ss ww Tata mcmc SpSp XOY

De kat is homozygoot ww, dus niet wit. Dan zien we op de plaats van rood dat O aanwezig is, en dat het gaat om een kater. De kat is geen homozygoot dd, dus is roodkleurig, en niet crème. Als we verder kijken, zien we dat deze kat siameeskleurig (pointed) is omdat hij het gen cs dubbel draagt. Het is dus een redpoint. Omdat we ook te maken hebben met A, is het een red tabby point. Om welk tabby patroon het gaat is bij een pointed kat nooit goed te zien. Uit het genotype is echter wel te halen dat deze kat genetisch ticked tabby is.

  AA BB CC Dd II ss Ww Tata MCMC Spso XOY

Als eerste kijk is weer naar W. In dit geval is het dominant witte gen aanwezig, en hebben we met een volledig witte kat te maken. Het fenotype is snel vast gesteld.

  aa blbl Ccs DD ii Ss ww tata mcmc Spsp XoXo

W en O zijn afwezig, deze kat dus is niet wit, rood of tortie. Om het verdere fenotype vast te stellen moet je dus nog verder kijken: het gaat hier om een effen poes (aa), cinnamon (blbl), onverdund (dus geen fawn) , volledig gekleurd, en zonder silver.  Wel is de kat heterozygoot Ss, hetgeen resulteert in een bicolour (minder dan de helft wit). Deze poes is een cinnamon bicolour. 

Simulatie model voor een nest kittens.

Ik geef hier een voorbeeld van een manier om de mogelijke uitkomst van de kittens te simuleren. Het is in complexe gevallen (polyhybride kruisingen) onmogelijk om alle mogelijke uitkomsten in een kruisingstabel te verwerken. Hiervoor geef ik een manier hoe je alsnog paar uitkomsten kunt simuleren. Echter bij een simpele kruising, bv. effen fawn x effen fawn, is het duidelijk: de uitkomst is alleen maar effen fawn kittens. Maar in moeilijkere gevallen is dit handiger:

   Stel het genotype van beide ouders (voor zover mogelijk) vast, en zet deze onder elkaar
Bv. Moeder: Aa bbl Ccs dd Ii Ss ww tata mcmc spsp XOXo (lilac silver tortie tabby blotched met wit)
Vader: aa  Bb Ccs Dd ii ss ww tata mcmc spsp   XoY (zwarte kater)

   Gebruik een munt/ dobbelsteen/ of de randomfunctie op een rekenmachine. Als de kans maar 50% is.

   Stel van tevoren af dat kop het eerste gen en munt het twede gen betekend. Gooi per locus van de vader én moeder de munt op, en stel vast welk gen de ouders doorgeven. In geval van homozygoot is dat natuurlijk niet nodig.

   Schrijf steeds de uikomst per locus op wat de moeder door geeft, en wat de vader door geeft. Zo ontstaat  het nieuwe genotype van het kitten.

   Stel vervolgens aan de hand van het resulterende genotype het fenotype van het denkbeeldige kitten vast.

Dit kun je een paar keer doen om een nest kittens te simuleren.

 

 

Theorie vachtkleuren en genetica door Mirjam van Dalum.

 

 

 

Copyright 2012 © Siberische Kat Info. All Rights Reserved. Disclaimer